Nigdy więcej polskiej mszy w Ashford?

30-09-2009
Jeśli chcecie zachować przywilej polskiej mszy w Ashford, musicie w niej uczestniczyć - mówi proboszcz John Boyle.
Zebrani na mszy polskiej w kościele St Simon w niedzielę 27 wrześna byli świadkami emocjonalnego przemówienia proboszcza parafii
Johna Boyle. Przypomniał on, że ten kto uważa się za katolika, ma też pewne zobowiązania. Nie wystarczy przyjść do proboszcza jedynie po świadectwo potrzebne do sakramentu chrztu czy małżeństwa. Wydając świadectwo duszpasterz potwierdza, że zna odbiorcę, który jest zaangażowany w bieżące życie parafii.

Katolik przebywający ponad 3 miesiące w jakimś miejscu staje się członkiem odpowiedniej wspólnoty parafialnej. Powinien się do niej zapisać i włączyć w jej życie. Przyszli chrzestni czy małżonkowie oraz rodzice pragnący posłać dziecko do szkoły katolickiej mogą odejść z kwitkiem, jeśli proboszcz odmówi wydania odpowiedniego zaświadczenia, bo nie widział tej osoby w kościele.

Proboszcz widzi wysiłki księdza polskiego, a także i to, że wierni rzadko pomagają w organizacji mszy. Nawołuje do aktywnego uczestnictwa w postaci udziału we mszy, w czytaniach, śpiewach, przygotowaniu ołtarza.

Trzeba zadbać o większą frekwencję na mszach. Koszt utrzymania kościoła wymaga składki w wysokości przynajmniej 70 funtów miesięcznie.

Zebrani postanowili włączyć się do organizacji październikowej mszy. Jeśli chcesz przygotować czytania, zaśpiewać psalm, czy inaczej przyczynić się do zachowania polskiej mszy w Ashford w ostatnia niedzielę miesiąca, przyjdź 25 października na 15.45 St Simon Stock Catholic Church, Brookfield Road, TN23 4EU. Przyprowadź znajomych!
News & Updates

Archive