Pomoc Powodzianom

30-05-2010
Każdy z nas może włączyć sie do pomocy rodakom dotkniętym klęską powodzi. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii uruchomiło rachunek bankowy z przeznaczeniem na darowizny.
News & Updates

Archive