POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. JÓZEFA CONRADA
KORZENIOWSKIEGO

Zajęcia szkolne 4 i 18 października, 8 i 22 listopada, 6 i 13 grudnia 2014 r., 10 i 24 stycznia, 7 i 28 lutego, 7, 21 i 28 marca, 25 kwietnia, 2 i 16 maja, 6 i 20 czerwca oraz 4 i 18 lipca 2015 r.

Dnia 6 listopada 2010 roku z inicjatywy dr Agnieszki Gordon i przy wydatnej pomocy mgr Jadwigi Matusz i mgr Marty Gocek rozpoczęła działalność POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA IM. JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO w Canterbury.

Działalności szkoły patronuje najstarsza organizacja polonijna w hrabstwie Kent, Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent (ZPOK, www.polskakent.org). Zajęcia szkolne odbywają się dwa razy w miesiącu począwszy od listopada 2010 roku.

Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 11 lat, prezentujące różny poziom znajomości języka polskiego, w zależności od tego czy urodziły się w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, a także czy są dwujęzyczne.

Szkoła polska na obczyźnie spełnia ogromną rolę w utrzymaniu ojczystego języka u dzieci mieszkających za granicą, gdyż nie tylko zapewnia dzieciom możliwość efektywnej komunikacji z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, ale pozwala im na rozwój całkowicie i równomiernie dwujęzyczny, a co za tym idzie, zapewnia im łatwość przyswajania języków obcych, rozwija inteligencję, a w przyszłości może rozszerzyć możliwości ich kariery zawodowej. Ponadto szkoła rozwija i pielęgnuje znajomość polskiej kultury oraz stanowi doskonałą platformę do zawierania nowych przyjaźni. Te czynniki sprzyjają efektywnemu poszerzaniu słownictwa polskiego również poza szkołą.

Polska szkoła sobotnia w Canterbury opiera się częściowo na programie Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie oraz Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, ale przede wszystkim stosuje nowatorskie metody nauczania takie jak metoda Domana. Metoda Domana jest jedyną metodą, która nie tylko pomaga dzieciom zdobyć umiejętność czytania w bardzo młodym wieku (poniżej 5 lat), ale ma również interesującą formę. Zajęcia prowadzi mgr Kamila Łobuzińska, wykwalifikowany nauczyciel nauczania początkowego, wraz z mgr Sabiną Klimasz, charakteryzującą się dużym entuzjazmem i zaangażowaniem.

Starsze dzieci (powyżej 6 lat) doskonalą umiejętności czytania i pisania bardziej tradycyjnymi metodami, pod czujnym okiem dyplomowanego nauczyciela z 30-letnim doświadczeniem, mgr Jadwigi Matusz, absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nauka odbywa się obecnie w Thanington Neighbourhood Resource Centre w Canterbury, gdzie do dyspozycji mamy najnowsze wynalazki technologii takie jak laptop i projektor. Dzięki temu często i chętnie korzystamy z prezentacji multimedialnych jako pomocy naukowej.

Obecnie istnieją dwie klasy:
A - dzieci młodsze od 3 do 6 lat

B - dzieci starsze od 7 do 12 lat

Obie klasy oprócz języka polskiego zdobywają wiedzę w zakresie historii i geografii, na poziomie odpowiednim do wieku uczniów.

Nad całością czuwa dr Agnieszka Gordon, nie tylko wieloletni wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego z doktoratem w dziedzinie chemii teoretycznej i nauczyciel szkoły średniej, ale również doświadczona mama dwójki całkowicie dwujęzycznych dzieci, wykształcona w kierunku zarządzania przedsiębiorstwem (MBA, Open University).

W listopadzie 2009 roku dr Agnieszka Gordon założyła i z powodzeniem prowadzi Polską Grupę Zabaw dla mam z dziećmi do lat 5, w Riverside Children Centre w Canterbury. Jest ona również członkiem-woluntariuszem Zarządu Operacyjnego Centrum dla Dzieci Riverside oraz prowadzi Poranki przy Kawie w bibliotece w Canterbury dla rodzin wychowujących dzieci dwujęzyczne, gdzie pełni rolę doradcy dla rodzin dzieci dwujęzycznych.


Jagoda Matusz, Aga Gordon

Strona internetowa szkoły

 Dlaczego warto posłać dziecko do polskiej szkoły sobotniej?


Trwają zapisy do polskiej szkoły sobotniej w Canterbury. Początek roku szkolnego w sobotę 8 października br. o godz. 10.00. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, tak jak w ubiegłym roku szkolnym, w Thanington Neigbourhood Resource Centre. Mieszkańcy Ashford po raz pierwszy mają sposobność w tym roku szkolnym zapisać dzieci do szkoły. Także i działająca po sąsiedzku w Medway szkoła w Chatham już po raz trzeci otworzyła swoje progi dla dzieci i młodzieży.

Rodzice dzieci przebywających poza rodzinnym krajem, dbający o zachowanie znajomości języka polskiego u swoich pociech oddają im wielką przysługę na przyszłość. Znajomość dodatkowego języka jest bowiem atutem w poszukiwaniu pracy zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Polsce. Ważne jest też, aby nasze dzieci zachowały umiejętność bezpośredniego porozumienia się z rodziną i radzenia sobie w Polsce.


Włącz Polskę - to tytuł internetowego podręcznika dla szkół polonijnych, który powstaje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Materiały są dostępne zarówno dla nauczycieli, rodziców jak i uczniów. Wystarczy dostęp do internetu. Program ułożony jest na trzech poziomach zaawansowania znajomości języka polskiego, a także w trzech grupach wiekowych. Nauczyciel może wykorzystać kompletne moduły albo ich fragmenty w zależności od potrzeb i możliwości uczniów.

Nauczyciele i zainteresowani rodzice dzieci w wieku 5-9 lat mogą korzystać z konspektów lekcji zawartych w dostępnym w wersji elektronicznej i drukowanej podręczniku M. Lorek, B.Pietrzyk i M. Szpyrko-Ankiewicz Rok polski. Poradnik dla nauczycieli i rodziców.
Założenia i treści programowe są dostępne tutaj.


 

News & Updates

Archive