Język polski, historia, geografia -- materiały internetowe dla wszystkich zainteresowanych zachowaniem znajomości albo nauką języka polskiego za granicą.

Zajrzyj tutaj

Znajdują się tam następujące propozycje przykładowych programów nauczania:

Rok polski - program edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów 5–9 lat uczących się za granicą
Własną drogą - program dla uczniów 10-13 lat uczących się za granicą
Moja polska kulturoteka - program nauczania języka polskiego dla uczniów w wieku powyżej 14 lat
Cztery pokolenia Polaków - program nauczania historii dla uczniów w wieku powyżej 14 lat
Wakacyjne wędrówki po Polsce - program nauczania geografii w grupie wiekowej 10-13 lat.
Na mapie Polski - program nauczania geografii w grupie powyżej 14 roku życia

 


News & Updates

Archive