Tonbridge and Malling

Pomoc w różnych sytuacjach dotyczących Polaków, informacje: Stuart Shields (Community Liaison Officer - łącznik Policji ds. kontaktów ze społecznością lokalną, West Kent), tel. 01732 379041, wewn. 02-2041.


News & Updates

Archive