Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent

zostało utworzone 8 lipca 1984 r. przez członków polskiej emigracji w hrabstwie Kent
Inicjatorem utworzenia Zrzeszenia Polaków Okręgu Kent (Polish Association in Kent), a także jego wieloletnim prezesem był Marian Turło. Zebranie założycielskie odbyło się  w posiadłosci Barbary i Franciszka Berków, Broome Quarry House w Barham koło Canterbury. Pierwszym prezesem Zrzeszenia został Roman Mirkowski, funkcję tę pełnili też Hilda Zeineh, Grzegorz Brzeskwiński i dr Kazimierz Krynicki. Od 2009 r. funkcję prezeski pełni Marta Gocek.

Choć ZPOK jest najstarszą w okręgu Kent organizacją polonijną, w
ostatnich latach poszerzyło się o nowoprzybyłych po przystąpieniu Polski do UE rodaków. Organizuje comiesięczne spotkania w Canterbury, obecnie w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele św. Tomasza. W Canterbury działa też playgroup dla rodziców z dziećmi do 5 lat.

Współpraca ZPOK z brytyjskimi organizacjami lokalnymi zaowocowała już wspólnymi przedsięwzięciami, między innymi: Wielkanocną Frajdą (Easter Fun w sobotę przed Niedzielą Palmową) i Festiwalem Wielu Kultur (Multicultural Festival 2010 r., Full of Life 2011 i The World in One City 2013 r.).

Od listopada 2010 r. ruszyła w Canterbury polska szkoła przedmiotów ojczystych. Zajęcia w języku polskim dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat odbywają się jak dotąd dwa razy w miesiącu.

ZPOK jest członkiem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, organizacji reprezentującej tutejszą Polonię wobec władz brytyjskich i polskich. Zjednoczenie Polskie wydaje poradnik Jak zyć i pracować w Wielkiej Brytanii oraz udziela informacji na temat wszelkich aspektów życia w WB.

Zapraszamy wszystkich, członków i sympatyków Zrzeszenia, a także mieszkańców hrabstwa Kent do wstępowania w nasze wirtualne progi. W trakcie prac nad konstruowaniem i prowadzeniem tej strony chętnie skorzystamy z Waszych podpowiedzi i pomysłów.

Wydajemy comiesięczny biuletyn on line, zapisy na listę mejlową: info@polskakent.org. Zapraszamy do naszej grupy Polish Association in Kent na portalu Facebook.

Zarząd


News & Updates

Archive