Zarząd na nową kadencję ZPOK

19-05-2015
W niedzielę 14 czerwca o godz. 17.00 rozpocznie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zrzeszenia Polaków Okręgu Kent. Miejsce zebrania--mała sala nad zakrystią kościoła św. Tomasza w Canterbury.

Dokładny adres: St Thomas RC Church, 59 Burgate, Canterbury, CT1 2HJ (w małej sali nad zakrystią)

PORZĄDEK ZEBRANIA
1. Otwarcie zebrania godz. 17.10
2. Sprawozdanie prezeski z działalności od 6.05.2013 do 13.06.2015
3. Sprawozdanie finansowe
4. Dyskusja nad sprawozdaniami
5. Wolne wnioski
6.Wybory prezesa i zarzadu ZPOK
7. Zamknięcie zebrania ok. godz. 17.40
Darmowa kawa/herbata, poczęstunek składkowy jak zwykle.

Będzie to też okazja do zapisania się do Zrzeszenia - namawiam chętnych do współpracy dla naszego wspólnego dobra.

Marta Gocek
Chair/Prezeska
Polish Association in Kent/Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent
www.polskakent.org
info@polskakent.org
Facebook: Polish Association in Kent/Zrzeszenie Polaków Okregu Kent

News & Updates

Archive